Kestäviä ratkaisuja pohjatöihin vuodesta 1987

Soita
Sähköposti

Töitämme

Töitämme – Polttonesteen jakeluasemat

Toteutimme ensimmäisen polttonesteen jakeluaseman pohjatyöt vuonna 1993. Siitä lähtien olemme toteuttaneet jo noin sadan aseman uudisrakentamisen tai muutostöiden pohjatyöt eri puolilla Suomea. Vuodesta 2013 lähtien olemme toimineet kohteissa pääurakoitsijana.

Töitämme – Ympäristötekniikka

Ympäristötekniikka on poikkitieteellinen tekniikan ala, jonka tavoitteena on ympäristön tilan parantaminen tai heikkenemisen estäminen tai vähentäminen. Olemme toimineet ympäristötekniikan kohteissa 1990-luvun alusta lähtien. 2000-luvulla olimme mm. vahvasti mukana Soili-ohjelmassa.

Töitämme – Pohjarakennus

Pohjarakentaminen sisältää rakennusten ja muiden rakenteiden perustusten ja maanpinnan alapuolisten tilojen tarkoituksenmukaiseksi ja turvalliseksi rakentamiseksi tarvittavat kaivu-, tuenta-, kuivanapito-, lujitus ja muut rakennustoimenpiteet sekä pysyvien pohjarakenteiden rakennustyöt.

Töitämme – Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikan tehtävä on kehittää ja rakentaa liikennejärjestelmiä- ja väyliä sekä vesi- ja energiahuoltoverkostoja. Turun Maanrakentajat aloitti toimintansa 1980-luvun lopulla toteuttaen vesijohdon siirtolinjoja. Vuonna 2009 valmistui ensimmäinen pääurakoitsijana toteutettu yli miljoonan euron kokonaisurakka; Tammilehdon kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen.