Kestäviä ratkaisuja pohjatöihin vuodesta 1987

Soita
Sähköposti
0
Yrityksiä toimialalla
0
Infran jäsenyrityksiä
0
RALA päteviä infrayrityksiä
0
RALA sertifioituja infrayrityksiä

Kaikki alkaa pohjatöistä!

Kaikki rakentaminen alkaa pohjatöistä. Tehtävämme on luoda kestäviä ratkaisuja pohjatöihin, jotta teidänkin hankkeenne saa hyvän lähdön ja lopputulos kestää aikaa.

Palvelemme ilolla ja ammattitaidolla infra-alan kaikkia asiakkaita – julkishallintoa, rakennusliikkeitä, öljy-yhtiöitä, teollisuuden ja kaupan alan yrityksiä, rakennuttajia, taloyhtiöitä sekä pienrakentajia.

Kuulumme 1 491 Infra ry:n jäsenyrityksen joukkoon. Infra ry on infrarakentamisen ammattilaisten toimiala- ja työnantajajärjestö, jonka jäsenyritykset tuottavat valtaosan Suomen infrapalveluista. Jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan alan yleisiä pelisääntöjä ja työehtosopimusten määräyksiä.

Olemme yksi RALA ry:en pätevyyden hankkineista 414 maarakennusyrityksestä. Rakentamisen Laatu RALA ry on kiinteistö- ja rakennusalan järjestöjen perustama organisaatio, joka kerää tietoa rakennusalan yrityksistä ja arvioi näiden toimintatapoja. RALA pätevyys on riippumattoman arviointilautakunnan myöntämä pätevyys, joka on osoitus yrityksen vastuullisesta, luotettavasta ja ammattitaitoisesta toiminnasta. RALA-pätevyystodistus liitteineen korvaa esimerkiksi hankintailmoitusten edellyttämät selvitykset lakisääteisten velvoitteiden hoitamisesta ja toimialapätevyydestä.

Olemme toteuttaneet haasteellisia ja monipuolisia kokonaisurakoita perustamisvuodesta 1987 lähtien. Toimintaamme ohjaa toimintajärjestelmä. Kuulumme niiden 90 maarakennusyrityksen joukkoon, joiden toimintajärjestelmä on RALA ry:n toimesta arvioitu ja hyväksytty, joille on myönnetty RALA-sertifikaatti. Arviointi- ja hyväksyntä varmistaa osaltaan, että hyväksynnän saaneissa yrityksissä toimintatavat täyttävät arviointiperusteiden vaatimukset, toimintatapoja sovelletaan käytännössä ja että toiminta kehittyy.

Toimimme neljällä toimialalla: kunnallistekniikka, pohjarakennus, ympäristötekniikka ja polttonesteen jakeluasemien rakentaminen. Tarjoamme pääasiassa kokonaisurakointipalveluja, mutta palveluvalikoimaamme kuuluu myös laskutusperusteisia konevuokraus-, kuljetus- ja mittauspalveluja.

Panostamme laatuun ja sen tärkeään osa-alueeseen työturvallisuuteen. Mittaamme turvallisuustasoa kaikilla työmaillamme viikoittaisilla MVR-mittauksilla.

Kun rakennushankkeenne on lähtökuopissa, kannattaa kääntyä luotettavan maarakentajan puoleen. Turun Maanrakentajat on luotettava kumppani kaikkiin pohjatöihin. Meihin ovat luottaneet muiden muassa:

TÖITÄMME

Tilaajavastuulaki

Tilaajavastuulain tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista sekä luoda yrityksille ja yhteisöille edellytyksiä varmistaa, että niiden kanssa vuokratyöstä tai alihankinnoista sopimuksia tekevät yritykset täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. Lain § 5 selvitysvelvollisuus edellyttää, että ennen kuin tilaaja tekee sopimuksen vuokratun työntekijän käytöstä tai alihankintasopimukseen perustuvasta työstä, tilaajan on pyydettävä sopimuspuolelta ja tämän on annettava tilaajalle:

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;
2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot;
3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä;
4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;
5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;
6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 5 § (22.5.2015/678)

Tarkista tästä!

Voit tarkistaa tilaajavastuulain § 5 mukaiset selvitykset osaltamme oheisesta linkistä:

Tarkista tästä!