Project Description

Töitämme -Ympäristötekniikka

Ympäristötekniikka on poikkitieteellinen tekniikan ala, jonka tavoitteena on ympäristön tilan parantaminen tai heikkenemisen estäminen tai vähentäminen. Olemme toimineet ympäristötekniikan kohteissa 1990-luvun alusta lähtien. 2000-luvulla olimme mm. vahvasti mukana Soili-ohjelmassa, jossa kunnostetaan suljettujen huolto- ja jakeluasemien maaperää. Viimeisimpiä toteutettuja ympäristötekniikkakohteitamme:

– L-tehtaan maaperän kunnostus massanvaihdolla. Tilaaja rakennuttaja Wärtsilä.
– SOILI kohde Parainen. Tilaaja rakennuttaja Öljyalan palvelukeskus.

SAMSUNG